ساخت آرامستانی در فردیس با ظرفیت دفن ۱۰۰ هزار نفر

ساخت آرامستانی در فردیس با ظرفیت دفن ۱۰۰ هزار نفر

شهردار فردیس از آغاز روند برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار و مراحل اولیه احداث آرامستان ۲۲ هکتاری شهر فردیس با ظرفیت دفن ۱۰۰ هزار نفر خبر داد. محمدرضا احمدی نژاد در جمع خبرنگاران از تصویب طرح احداث آرامستان فردیس در کارگروه امور زیربنایی و محیط زیست استان البرز خبر داد و اظهار کرد: روند برگزاری مناقصه،